…og her er plads til alle, hvad enten man er formuende eller ej.

 
Af Preben Rudiengaard
Fhv. embedslæge, borgmester og MF Speciallæge i samfundsmedicin / administrativ medicin samt almen medicin.

Det danske samfund vil i de kommende år-tier være præget af flere ældre og flere meget ældre. Det vil give et pres på vort velfærdssamfund, som nogle dommedagsprofeter spår, vil bryde totalt sammen.

Får vi råd til de ydelser som vi giver i dag? Er det, det offentlige, som skal løse alle den ældres sociale og/eller sundhedsmæssige problemer?

Heldigvis holder ældrebefolkningen sig sundere og mere aktiv op gennem årene, end for blot tyve år siden, men alligevel har vi en demografisk og social- og sundhedspolitisk udfordring.Derfor er det vigtigt at vi begynder at tænke nyt, lade den enkelte tage egne initiativer og udfordre os selv.

Allerede ved 40-års alderen skal vi begynde at planlægge og disponere den 3. alder.
Vi skal tænke på hvorledes vi vil bo, hvor vi vil bo og sikre tryghed og socialt netværk ind i vores fremtid.
Hvad kan jeg som ældre give af mig selv i samværet med andre? Hvad kan jeg selv få ud af samværet med andre?

Ensomhed og isolation, afmagten ved ikke at kunne klare sit store hus, påvirkningen af sin identitetsfølelse ved at overlade beslutninger om pleje og omsorg til andre, er nogle af de forhold som gennemsyrer tankegangen hos mange ældre idag.

Så lad os rydde den traditionelle tankegang af vejen—- og tænke nyt:
KREATIVT og UDFORDRENDE,

Her er Seniorparkerne og ideen bag disse, vejen frem og her er plads til alle, hvad enten man er formuende eller ej.

Her er trygheden i højsædet, her er selvbestemmelse og frihed til selv at have den maksimale indflydelse på eget liv.

Man kan yde til fællesskabet som man ønsker og man kan nyde af fællesskabet som man finder behov for.

MEN man er altid sikret at den personlige identitet vil være i højsædet.

Frihed, fællesskab og frisind er kærnen i projekt: Seniorparker.

Bofællesskab i ordnede rammer med plads til alle, med tryghed i dagligdagen og med mulighed for at yde en aktiv indsats samt få en værdig og god tilværelse er essensen i projektet,

Seniorparkerne er en af fremtidens måder at sikre en værdig alderdom på, for den stigende gruppe af ældre i vort moderne velfærdssamfund.

LÆS projektet på www.Seniorparker.dk og få blod på tanden. Det skylder du dig selv, hvad enten du er 30 -40 eller 70+år gammel.

Preben Rudiengaard
Fhv. embedslæge, borgmester og MF
Speciallæge i samfundsmedicin/administrativ medicin samt almen medicin.