www.bolius.dk
Boligejernes videncenter, en fantastisk velredigeret publikation, der giver svar på utallige spørgsmål om bofællesskaber, boligen, byggeri og miljø. Det er gratis at abonnere på den og du bør tilmelde dig, hvis du ønsker opdatering om boligforhold.

www.kab-bolig.dk
Informerer om ledige boliger og nye boliger for ældre.

www.aalborg.dk/aeldre/boliger/boligportalen
Informerer om Aalborgs kommunes ældreboliger.

www.lejerbo.dk
Her kan søges ældrebolig og ses nye tiltag om opførelse af ældreboliger.

www.pensionist.dk
En hjemmeside der fortæller om livet som pensionist med henvisning til boligsøgning i alle landets kommuner samt love og regler.

www.uim.dk
Udlændige og integrationsministeriets hjemmeside om almene ældreboliger.

www.ok-fonden.dk
OK-Fonden har bygget over 1.000 boliger i form af senior og ældreboligfællesskaber.

www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hverdagsliv/bo-med-andre/bofaellesbase
Her kan du søge efter både aldersblandede- og seniorbofællesskaber i ÆldreSagens database over bofællesskaber i Danmark.

www.boligportal.dk
Her kan du oprette en søgeprofil på lejebolig.